lördag 31 maj 2008

Arbetsmiljöbrottet
I GL. Regeringsformen
Visst religionsförbud = rättighet till informationsfrihet (inhämta, mottaga upplysningar ta del av andras yttranden) märk mötesfrihet, religionsfrihet (ensam eller tillsammans med andra) och 2§ skydd mot tvång bla trossamfund (tillhöra).
6§ Skydd hemlig avlyssning (religiösa bluffar kan avlyssna andra, kd “vi är så snälla” = 10-20 år)

Medbestämmande i arbetslivet
18- Rätt till information (jfr Arbetsmiljölagen 4 kap 6§= “”stänga ner”)
Livets ord och Ulf Ekman (8milj från “stiftelse”). Protester enligt tidningen Dagen. Upprätthålls ej lagen. Rätt till information? Jfr grundlagen (upplysningens anda).
Falsk marknadsföring, emot grundlagens anda (tex ta del av vetenskap och juridik och kanske nå någon frälsning, mer nedan)


Bedrägeri (collectomat)
Inkompetens (livets ord= ej en kristen religion, falsk stiftad sas)
Se tex missionsverige
Skrev i
Försäkringslösning
http://forsakringsrattvisit.blogspot.com/
Övervakning, euhydran
Rättsrekvisit (frekvens av dåligt beteende) = ingripa direkt innan det blir värre (fler brott)
Knutby= bedrägeri, post- och telelagen, manipulation, “skitstövel” (upplysningspsykologi och sociologi etc)
Tex snabb bevisföring (MRI)

Det ligger ju i den kristna religionen= bli perfekta som er fader, utvecklas, väx mot himmelens fåglar (jfr hur många “kristna” i kyrkor etc som är det?) = mycket arbetsmiljöbrott (emot sin egen tro= hur förnuftigt är det)

Även KK =tex fader kanske har en annan kyrka på någon annan planet (se herden). Lika stort arbetsmiljöbrott mot världen (mördar ju fast det är emot deras religion= kondomförbud och spridningen av Aids i Afrika)

Ang religion

Jag tror på vetenskap (utveckling och juridik). Om Gud finns så är det en utomjording. En högre mänsklighet/civilisation kan ställa “vår fader” inför rätta för detta arbetsmiljöbrott (brott mot mänskligheten)

Tills dess
Samhället måste vidta åtgärder
Grov tortyr (tex i 1 vecka med kniv som sprättar upp inälvorna och ligga nedkyld i djuphavets frossa, absoluta nollpunkten, med delar av intakta organ)
Tex fond i fängelset mot dessa (bluffmakare, charlataner och ska behandlas som de brottslingar de är)
Jfr alla kk mord av vetenskapsmän (Bruno tex och Galileis behandling - öppna vilken vetenskapsbok som helst)
Lika med lägre utvecklade länder (inte ett öre, samarbete med länder som är utvecklade, utvecklingsallians och låta vetenskap och juridik spela avgöra)